Pořadatel

 • Pořadatel závodu si vyhrazuje právo závod zrušit při ohrožení bezpečnosti jeho účastníků. Zrušení závodu z těchto důvodů nezakládá právo na vrácení startovného.
 • Pořadatel vykáže ze závodu účastníky pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Pořadatel neodpovídá za škody vniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

  Registrace

 • On-line registrace probíhá na stránkách www.metternichovavyzva.cz
 • Cena startovného  uhrazená do 15. 8. 2018 činní 250,- Kč.
 • Registrace provedená a uhrazená v den startu činní 350,- Kč.
 • Po odeslání registrace budou na uvedený email zaslány informace o platbě.
 • Platbu je nutné uhradit do 5 pracovních dnů.
 • Registrace je možná v období od 1.7. do 13.8. 2018.
 • Možnost dodatečné registrace na startu závodu bude uveřejněna po 13. 8. 2018. 

Závodník

 • V závodě mohou startovat pouze účastníci starší 18 let.
 • Závodníkem je jedinec řádně zaregistrovaný s uhrazeným startovním poplatkem.
 • Závodník startuje na trasu, na kterou je řádně přihlášen. V průběhu závodu může trasu změnit za předpokladu dodržení kontrolních bodů. 
  V průběhu závodu není možné měnit katetogorie obutý/naboso.
 • Každý závodník má během závodu právo na využití občerstvovacích stanic a odvozu z jakéhokoliv místa závodu v případě potřeby.
 • Závodník se závodu Metternichova výva 2018! účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • Závodník netrpí žádnou nemocí nebo závažným onemocněním.
 • Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv nároky v případě zranění nebo škody, kterou utrpí v souvislosti se svou  účastí v závodě Metternichova výzva 2018!.
 • Závodník si je vědom, že pořadatel nemá uzavřeno žádné pojištění na náhradu škody.
 • Do závodu smí nastoupit pouze závodníci v dobrém fyzickém a psychickém stavu, kteří nejsou pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo doppingu.
 • Při registraci má pořadatel právo požádat o nahlédnutí do průkazu totožnostii.
 • Ke zdolání trasy může závodník využít pouze vlastních fyzických nebo psychických sil. Nesmí využít žádné cizí pomoci či dopravního prostředku jako např. kola, autobusu, koloběžky apod.
 • Závodník musí proběhnout veškeré stanovené kontrolní body v předepsaném časovém limitu.
 • Závodník si je vědom, že se pohybuje v oblasti CHKO a takto se i chová ke svému okolí.
 • Při použití veřejné komunikace si je závodník vědom, že se stává účastníkem silničního provozu a je proto povinen dodržovat jeho pravidla.
 • Povinná výbava závodníka v závodě obsahuje především funkční mobilní telefon.
 • V případě umístění na oceněných příčkách má závodník právo na cenu vyhlášenou pořadatelem.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním svého jména ve startovní a výsledkové listině.
 • Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě potřeby.  

 

Spoluorganizátor
 
S chutí díky
 
S finančním přispěním
S laskavým svolením 
    kynzvartpartner    

 

 

logoweb

   
kvkraj


 

chko

LESY CR vert invKonání akce umožnil podnik
Lesy České republiky, s.p.

Tiskneme u 

g216
 
 
  logofinL   zivikraj   

kynzvartmestologofinfdfd

brezova

Město Březová 

 
 
 
           
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

verticalinstagram

ORGANIZÁTOŘI
Vl. Štrunc a dobrovolníci
organizatori@metternichovavyzva.cz
775 643 455 
SPOLUORGANIZÁTOŘI
ZÁMEK KYNŽVART  
ZÁMEK A HRAD BEČOV n. TEPLOU
GALERIE MV

MV2018!
Pavel

MV2017!

Pavel
Danča
Martin

 

MV 2016!
Pavel
Organizátoři
Video

MV 2015!
Rajče

MV 2014!
Rajče Picasa
Napsali o nás

Fotografie použité v úvodu a pozadí laskavě poskytl pan Ondřej Staněk a pan Karel Hofman. Děkujeme! 

       

logo2018d